Kårvalet

Kårvalet inträffar en gång om året under vårterminen och innebär att nya förtroendevalda till Consensus centrala organisation väljs.

Valberedningen

Consensus valberedning tillsätts av fullmäktige under höstterminen och har som uppgift att informera och ta emot nomineringar om potentiella kandidater till förtroendevalda poster inom Consensus. De lägger sedan fram ett förslag på ny styrelse inför Val-FUM. Den nya styrelsen väljs sedan under kårvalet i april.

Kontakta valberedningen kan man göra på följande e-postadress: val@consensus.liu.se