Kårvalet

Kårvalet inträffar en gång om året under vårterminen och innebär att nya förtroendevalda till Consensus centrala organisation väljs.

Valberedningen

Consensus valberedning tillsätts av fullmäktige under höstterminen och har som uppgift att informera och ta emot nomineringar om potentiella kandidater till förtroendevalda poster inom Consensus. De lägger sedan fram ett förslag på ny styrelse inför Val-FUM. Den nya styrelsen väljs sedan under kårvalet i april.

Här kan ni se valberedningens nomineringar för Consensus styrelse 18/19

Motkandideringar ska ske senast den 1/4 via mejl till valberedningen och vice fumordförande. Om motkandideringar kommer senare eller på FUM får FUM besluta om motkandideringen ska accepteras.

Vakanta poster kan sökas direkt på FUM, men vet man innan att man ska söka kan man om man vill mejla vice fumordförande och valberedningen. De poster som är vakanta är följande:

Studiesocialt ansvarig med mottagningsansvar
Studiesocialt ansvarig med arbetsmiljöansvar
Mötesordförande
Projektledare för CARMA
Suppleant för sakrevisor

Även posten som FUM-sekreterare är vakant.

Kontakta valberedningen kan man göra på följande mailadress: val@consensus.liu.se
Vice fumordförande når man på: fumsek@consensus.liu.se