Kårhus

Som medlem i Consensus är du delägare i kårhusen!

En del av det du har investerat i ditt medlemskap fördelas till de fem (!) kårhusen som finns i både Linköping och Norrköping. I kårhusen jobbar studenter extra på sin fritid från alla fakulteter och varje gång du köper, hyr eller beställer något i kårhusen går pengarna direkt tillbaka till kårhusen. Pengarna kan t.ex. gå till arbetarnas löner, öka utbudet, köpa inventarier osv.

Kårhusen drivs av den idéella serviceorganisationen Kårservice som ägs av de tre studentkårerna Consensus, LinTek och StuFF.


Kårhuset Örat

På örat finns studieplatser, café och festlokal.
Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal.

Kårallen

På örat finns studieplatser, café och festlokal.
Kårallen är det största kårhuset vid Linköpings Universitet. Här finns bland annat sektionscafét Baljan och mängder av sektionsrum. Här anordnas dessutom universitetets största fester och pubar

Kårhuset Kollektivet

På örat finns studieplatser, café och festlokal.
Kårhuset Kollektivet är kårhuset mitt i Linköpings centrum och erbjuder sittningar, föreläsningar, konferenser och nattklubb mm. Dessutom finns finfina studieplatser under dagtid!

Kårhuset Trappan

På örat finns studieplatser, café och festlokal.
Kårhuset Trappan erbjuder studenter i Norrköping studieplatser, café och festlokal.

    Ryds Herrgård [hg]

    På örat finns studieplatser, café och festlokal.
    Ryds Herrgård, [hg], är en restaurang och ett uteställe för studenter vid Linköpings universitet och har i över tjugo år erbjudit mat & dryck, trevligt umgänge, dans och livemusik i olika kombinationer sex av veckans sju dagar.