Frågor och svar

Jag vet inte om jag är medlem, hur kan jag kolla det?
Det kan du enkelt kolla genom denna tjänst.

Både sektionsmedlem och kårmedlem?
När du blir medlem i kåren så blir du automatisk medlem i din sektion. Det är alltså inget val du behöver göra eller bekymra dig över. Detta är på grund av att det är kåren som finansierar sektionerna, för deras medlemsregister och håller i alla avtal som ger sektionerna dess möjligheter.

Hur tar jag del av rabatter på Café Örat och andra förmåner?
Efter att du har blivit kårmedlem kan du uppdatera ditt liu-kort så att din sektions logotyp finns längst ner i hörnet. Detta gör en kontroll av medlemskapet väldigt enkel vid caféet. Ibland används elektroniska lösningar där vi skannar kortet mot medlemsregistret.

Måste jag vara medlem för att vara sektionsaktiv?
Ja, så snart du blir del av en förening så måste du vara medlem.. Detta eftersom kåren har övergripande ansvar över sektionerna och finansierar dessa. Dessutom arbetar sektionerna i kårens olika utskott eller representerar studenterna i möten. På alla plan styrs det hela av dokument och andra skrifter som bestämmer hur allting ska fungera. Utan medlemskap så gäller inget av dessa och du har inga rättigheter eller skyldigheter. T. ex. måste du vara medlem i din sektion om du vill ha rösträtt på fullmäktigemöten.

Kan jag få min sektions logotyp på mitt liu-kort om jag blev medlem efter att jag fått/uppdaterat liu-kortet?
Ja! Du går till den automatiska kortstationen hos LiU-sercvice som är innanför ingång 76 till hus 511 (växthuset). Öppettider är vanligen mån-fre 8-15. När du uppdaterar kortet kommer sektionsloggan printas på ditt LiU-kort.