Så skapar vi ett studentliv i världsklass

Tillsammans med de andra kårerna lanserar vi nu en plan för hur vi vill utveckla studentlivet och hur vi ska fortsätta leva upp till utmärkelsen Årets Studentstad. Vi kallar initiativet för Fokus: Student.

Förutsättningarna och viljan finns, däremot känner vi att det i många fall saknas en gemensam och tydlig målbild för hur studentlivet ska bli bättre. För att ta nästa steg i utvecklingen av studentlivet behöver vi samla alla relevanta samhällsaktörer under samma vision och mål. Därför lanserar vi nu initiativet Fokus: Student där vi presenterar vilket arbete vi anser behöver göras för skapa en ännu bättre region. Med Fokus: Student sätter vi upp konkreta mål som berör olika samhällsaktörer, där vår förhoppning är att tillsammans med dessa aktörer kunna ha en konstruktiv dialog om hur vi på bästa sätt kan uppnå målen.

Bakom Fokus: Student står de tre studentkårerna vid Linköpings universitet. De målen som vi sätter upp i Fokus: Student är indelade i olika fokusområden. Det rör sig bland annat om högre utbildningskvalité, lägenheter till rimliga hyror och transporter till och från våra campus. Precis som resten av regionen är tanken med Fokus: Student att ständigt utvecklas. Inga mål är statiska utan tanken är att initiativet ska följa regionens utveckling och uppdateras löpande.

Fokus: Student

Det här inlägget postades i Nyheter av Agnes Lundblad Karlsson,. Bokmärk permalänken.

Om Agnes Lundblad Karlsson,

Marknadsföringsansvarig jobbar med att marknadsföra kåren genom att skapa grafiskt material till styrelsen, ha kontakt med tryckeri och affischera samt ansvara för profiltryck. Dessutom så skapar denne ett nyhetsbrev varje månad, administrera kårens hemsidor, sociala medier och diverse administrativa uppdrag.