FUM nr 5 – Preliminär kallelse

Nu är det åter dags för Consensus fullmäktige att sammanträda, denna gång i den vackra staden Norrköping! Bifogat finns preliminär föredagningslista. För mer information kontakra fullmäktigeordförande på qurator@consensus.liu.se.

Preliminär föredragningslista Consensus FUM nr 5 20170323