Helterminsschema införs!

Nyhetsbild

Efter initiativ från studentkårerna har LiU utrett möjligheten om att studenter ska få sitt schema för hela terminen vid terminsstart. Utredningen höll med oss och nu har Rektor tagit beslut om att LiU ska införa helterminsscheman HT18!

Under VT16 påtalade vi tillsammans med LinTek och StuFF för universitetet att det nuvarande systemet för schemaläggning där studenter får sina scheman två veckor innan kursstart inte är hållbart. Som ett resultat av detta tillsatte universitetet en utredning för att undersöka möjligheten till att införa helterminsscheman. Utredningen ansåg att det borde införas helterminsscheman vilket nu även Rektor har tagit beslut om.

Våra argument för att införa ett helterminschema var främst för att det bli enklare för oss studenter att planera och strukturera upp våra liv, framförallt eftersom att LiU har många studenter som kommer från en annan stad än Linköping eller Norrköping och har därför ett stort behov av att planera sina liv. Det är också viktigt för de studenter som exempelvis jobbar, läser extra, engagerar sig eller har barn.

Rektors beslut innebär att universitetet nu inledningsvis kommer att börja skapa förutsättningar för helterminsscheman, exempelvis utbilda personal och skapa rutiner. Helterminsscheman kommer sedan att börja gälla från och med HT18.

Det här inlägget postades i Nyheter av Agnes Lundblad Karlsson,. Bokmärk permalänken.

Om Agnes Lundblad Karlsson,

Marknadsföringsansvarig jobbar med att marknadsföra kåren genom att skapa grafiskt material till styrelsen, ha kontakt med tryckeri och affischera samt ansvara för profiltryck. Dessutom så skapar denne ett nyhetsbrev varje månad, administrera kårens hemsidor, sociala medier och diverse administrativa uppdrag.