Utmärkt Inspiratör

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten och syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.

Utmärkta Inspiratörer 2014

Sjuksköterskesektionen Norrköping

ssknGerd Röndahl utsågs som utmärkt inspiratör med nomineringen: "Du är en frisk fläkt som med glimten i ögat har förmåga att motivera oss studenter till att göra vårt bästa genom uppmuntrande ord, fint stöd och snabb återkoppling. Därmed ser vi dig, Gerd, som en Utmörkt Inspiratör!"

Sektionen för Biomedicinska analytikerprogrammet

bma Dick Wågsäter utsågs som utmärkt inspiratör med nomineringen: "Han har en förmåga att ge studenter mer självförtroende genom att utmana studentens egen förmåga till att lösa laborativa problem på egen hand och han bjuder även in till diskussion. Att diskussionen kan hållas neutral och att den anpassas efter studentens individuella kunskap är viktigt och han gör detta på ett varmt och personligt sätt. Han inspirerar till att känna stolthet och värdera vår yrkesroll som Biomedicinsk Analytiker samt att alltid sträva efter mer kunskap och förståelse."

Sektionen för logopedpgrogrammet

bma Maja Karrberg utsågs som utmärkt inspiratör med nomineringen: "Maja har med sitt lugn och engagemang varit en utmärkt lärare och kursansvarig. Med sin hjälpsamhet är hon ett lyft för både studenterna och universitetet. Hennes intressanta föreläsningar i kombination med ett genuint intresse för ämnet gör det lätt att bli intresserad. Hon är alltid snabb på att svara på frågor vilket skapar trygghet för studenterna. Maja inspirerar till att vilja lära sig mer och utvecklas i rollen som logoped."

Sektionen för Medicinsk Biologi

bma Andreas Eriksson utsågs som utmärkt inspiratör med nomineringen: "Andreas har det där lilla extra i bakfickan som gör honom både oförutsägbar och underhållande. Han är inte rädd för att ta till sina välinstuderade tekniker för att locka fram de rätta eller diskutabla svaren. En egenskap som ger utrymme för studenter att utvecklas och tänka själva är att vara ett bollplank och med gklimten i ögat vet han hur han ska gå tillväga för att vi ska klura ut de rätta "svaren""

Medicinska Föreningen

mf Ann-Charlott Ericson utsågs som utmärkt inspiratör med nomineringen: "Lotta är alltid positiv och engagerad på sina föreläsningar. Glöden smittar av sig och gör att krångliga ämnen blir roliga och enkla. Det finns inga dumma frågor för Lotta, utan allt som tas upp på föreläsningarna möts med stor entusiasm. Det skapar ett öppet klimat dör man som student aldrig är rädd för att fråga om man inte förstår. Lotta är en inspirationskälla som smittar av sig, med förmågan att alltid göra det lilla extra."

Fysioterapeutsektionen

mf Lars Ankar utsågs som utmärkt inspiratör med nomineringen: "Genom att plocka ned sjukgymnastiken på en förståelig nivå har han med ett enkelt och adekvat sätt undervisat i sjukgymnastik! Genom att lugnt och sansat förklara under de olika unvervisningstillfällena så att man enkelt förstår vad som ska göras, och inge gör något krångligare än vad det är. Blir man alltid glad när man har honom som lärare och det bästa är att han bjuder på sig själv till 100%! Ingenting är på liv och död (förutom om man studerar i Australien)."

Sjuksköterskesektionen Linköping

mf Ulla-Britt Aminoff utsågs som utmärkt inspiratör med nomineringen: "Ulla-Britt är en riktig eldsjäl och verkar älska sitt jobb. Hon får en docka att komma till liv och får en svår uppgift att bli hanterbar och lärorik. Hon får alla studenter engagerade i situationen och bjuder på sig själv. Dessa lärotillfällen brukar leda till att många skratt och förbereder oss inför framtiden i våra roller som sjuksköterskor"