Välkommen till Consensus!

Studentkåren Consensus är den övergripande organisationen för alla utbildningar vid den Medicinska Fakulteten vid Linköpings Universitet. I kåren arbetar helt vanliga studenter heltid/deltid för att din utbildning, studietid och framtid ska bli så bra som den möjligtvis kan bli. Mer om studentkåren >

Jobba på Café Örat

Café Örat söker fler caféarbetare! Om du är sugen på att stödja verksamheten kring vårt kära kårcafé, vara en del av cafégruppen och samtidigt ta del av härliga förmåner gör du rätt i att skicka ett mejl till cafeorat@consensus.liu.se.

Årets pedagog och VFU-plats

Årets pedagog är Consensus utmärkelse som syftar till att premiera goda pedagoger vid Medicinska fakulteten. Har du en riktigt bra lärare eller föreläsare? Hjälp oss då att visa Medicinska fakultetens bästa pedagog din uppskattning genom att nominera till årets pedagog! Vi vill även lyfta fram goda insatser inom VFU och kommer därför att utse årets VFU-plats. Läs mer här

Fokus: Student

Tillsammans med de andra kårerna lanserar vi nu en plan för hur vi vill utveckla studentlivet och hur vi ska fortsätta leva upp till utmärkelsen Årets Studentstad. Vi kallar initiativet för Fokus: Student. Läs mer här

 

 

Helterminsschema införs!

Efter initiativ från studentkårerna har LiU utrett möjligheten om att studenter ska få sitt schema för hela terminen vid terminsstart. Utredningen höll med oss och nu har Rektor tagit beslut om att LiU ska införa helterminsscheman HT18! Läs mer här